18 stycznia 2014 – Rozpoczęcie prac nad przemiennikiem na wieży ciśnień.

By | 18 stycznia 2014

18 stycznia 2014, w sobotę rozpoczęły się prace nad przemiennikiem mińskim który ma być umieszczony na wieży ciśnień. Udział wzięli SP5IVC, SQ5AKC, SQ5PRS, SO5WM.
Niedługo kolejna część prac. Przemiennik w tym miejscu to bardzo dobre rozwiązanie ze względu na wysokość jego umieszczenia.